Terminy

jablko

Program dla szkół

Program dla szkół

Asortyment

Asortyment

Terminy

Terminy

Przystąpienie

Przystąpienie

TERMINY

W odniesieniu do pierwszego semestru 2018/19 podpisywanie umów pomiędzy szkołą a dostawcą następuje maks. do 5 września 2018.
Dostawca zobowiązany jest przekazać kopie umów ze szkołami do KOWR w terminie do 5 września 2018 oraz do 14 stycznia 2019 w przypadku udziału szkoły w programie w drugim semestrze.
Rozpoczęcie dostaw w pierwszym semestrze od 17 września 2018.
Szczegółowy grafik dostaw prześlemy Państwu indywidualnie.
Zamknij menu