Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/imama/domains/agmar.waw.pl/public_html/_init.php on line 15
Agmar - Szklanka mleka
2018-10-16
Szklanka mleka

Mechanizm "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" został wprowadzony w Unii Europejskiej (wówczas EWG) w 1977 r, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji EWG nr 1080/77.

Ideą programu jest promowanie wśród dzieci zasad zdrowego odżywiania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zachęcanie ich do konsumpcji mleka i przetworów mlecznych.
Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej otrzymuje na realizację mechanizmu wspólnotowe środki finansowe z zastrzeżeniem, że mleko i przetwory mleczne będące przedmiotem dopłat, nie zostaną wykorzystane do przyrządzania (gotowania) posiłków podawanych uczniom.

Badania przeprowadzone przez Europejskie Centrum Analiz Rolniczych wykazały, że istnieje duża różnica pomiędzy państwami Unii w zakresie realizacji programu.
Wyniki badań są odzwierciedleniem prowadzonej przez poszczególne państwa edukacji zdrowego żywienia. W państwach silnie promujących zdrowy styl życia, takich jak Szwecja lub Finlandia, programem dopłat objęta jest szeroka gama produktów mlecznych, określonych przez Unię Europejską, co w konsekwencji zwiększa ich popularność wśród uczniów w stosunku do innych napojów dostępnych w szkołach.
Poszczególne kraje Unii Europejskiej indywidualnie określają przedział wiekowy dzieci objętych programem (z wyłączeniem szkół wyższych).

W Polsce instytucją nadzorującą mechanizm "Dopłaty do spożycia mleka w placówkach oświatowych" w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE jest Agencja Rynku Rolnego.

W Polsce program jest realizowany od 2004 roku tj. od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej  i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród dzieci. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich.

Dopłaty przysługują maksymalnie do 0,25l mleka naturalnego,  smakowego lub jogurtu smakowego o zawartości tłuszczu minimum 1%, spożytego w ciągu jednego dnia szkolnego przez dziecko uczęszczające do danej placówki.  Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie szkół podstawowych otrzymują mleko naturalne bezpłatnie, a Polska dzięki temu stała się liderem wśród krajów Unii Europejskiej  w realizacji programu „Mleko w szkole”.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201 poz. 1545) wprowadziło ograniczenia dotyczące możliwości korzystania przez dzieci ze szkół podstawowych z mleka bezpłatnego. Zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz nowymi warunkami Agencji Rynku Rolnego dzieci uczęszczające do szkół podstawowych mogą otrzymywać mleko naturalne - bezpłatne, mleko smakowe oraz jogurt pitny smakowy w symbolicznej odpłatności -  trzy razy w tygodniu. Ceny jakie płacą uczniowie za dotowane mleko smakowe oraz jogurty smakowe otrzymywane trzy razy w tygodniu określane są w drodze rozporządzenia na każdy rok szkolny.  Istnieje również możliwość korzystania z mleka w szkole przez dwa kolejne dni tygodnia w cenach wyższych, określonych w rozporządzeniu obowiązującym na dany rok szkolny.