Przystąpienie

jablko

Program dla szkół

Program dla szkół

Asortyment

Asortyment

Terminy

Terminy

Przystąpienie

Przystąpienie

Szkoły Podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.
Przystąpienie szkoły do programu następuje poprzez podpisanie z wybranym zatwierdzonym dostawcą umowy nieodpłatnego dostarczania mleka i przetworów mlecznych na druku przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Umowa podpisywana jest na każdy semestr roku szkolnego.
W odniesieniu do pierwszego semestru 2018/19 podpisywanie umów pomiędzy szkołą, a dostawcą nastąpi do 5 września 2018.
 
Przedszkola, gimnazja, szkoły średnie nie uczestniczą w „Programie dla szkół”.
Zamknij menu