2018-01-18
Przystąpienie do programu "Szklanka mleka"

Szkoły Podstawowe i  ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia

Zmiany instytucjonalne:  Agencja Rynku Rolnego, która była instytucją nadzorującą programy „Mleko w szkole" i „Owoce i warzywa w szkle" została przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  

Przystąpienie szkoły do programu następuje poprzez podpisanie z wybranym zatwierdzonym dostawcą umowy nieodpłatnego dostarczania mleka i przetworów mlecznych na druku przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Umowa podpisywana jest na każdy semestr roku szkolnego.

W odniesieniu do pierwszego semestru 2017/18  podpisywanie umów pomiędzy szkołą a dostawcą następuje maks. do 20 września 2017.

Dostawca zobowiązany jest przekazać kopie umów ze szkołami na dostawy mleka/owoców i warzyw do KOWR w terminie do 20 września 2017 oraz do 15 stycznia 2018 w przypadku udziału szkoły w programie w drugim semestrze.

Zgoda rodzica na udział dziecka w programie  POBIERZ 

Przedszkola, gimnazja, szkoły średnie  nie uczestniczą w „Programie dla szkół".