2018-01-18
Owoce w szkole

Program „Owoce w szkole”  został uruchomiony w Unii Europejskiej w roku szkolnym  2009/2010 r.

Celem programu jest kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W okresie 2009-2014 program skierowany był do uczniów klas I-III.  W roku szkolnym 2014/15 prawdopodobnie grono uczniów uczestniczących w programie  będzie poszerzone o klasy 0.

Dzieci uczestniczące w programie mogą spożywać kilka razy w tygodniu porcje świeżych owoców i warzyw (przygotowanych do bezpośredniego spożycia) oraz soki owocowe i  warzywno-owocowe. Każda porcja składa się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Porcje warzywno-owocowe są przekazywane dzieciom bezpłatnie.

Produkty dostarczane uczniom w ramach programu nie zawierają dodatku tłuszczu, soli, cukru oraz substancji słodzących.