Warunki Programu dla szkół 2019/2020

Warunki Programu dla szkół 2019/2020

WARUNKI „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” 2019/20:

„Program dla szkół” obejmuje uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 5.
Uczniowie gimnazjów i przedszkoli oraz uczniowie klas  0, 6, 7 i 8 szkół podstawowych nie są objęci programem.

Szkoła przystępuje do programu poprzez podpisanie umowy z dostawcą na każdy semestr.  Nie są potrzebne dodatkowe zgłoszenia do programu.

Wszystkie artykuły  spożywcze dostarczane do szkół w ramach „Programu dla szkół” są bezpłatne.

  CZĘŚĆ MLECZNA

Liczba i skład porcji w I semestrze  – 40 porcji, w tym:

 • 33 porcje mleka naturalnego (0,25l)
 • 4 porcje jogurtu naturalnego (150g)
 • 2 porcje kefiru naturalnego (150g)
 • 1 porcje serka twarożkowego (150g)

Liczba i skład porcji w II semestrze – 40 porcji, w tym:

 • 33 porcje mleka naturalnego (0,25l)
 • 4 porcji jogurtu naturalnego (150g)
 • 2 porcji kefiru naturalnego (150g)
 • 1 porcji serka twarożkowego (150g)

Dostawy wyżej wymienionych produktów będą realizowane do szkół przez 12 wybranych przez dostawcę tygodni w I semestrze oraz 12 tygodni w II semestrze (minimum 3 razy w tygodniu). Dostawy będą realizowane dla zadeklarowanej przez szkołę liczby uczniów z klas 1 – 5.

  CZĘŚĆ OWOCOWO – WARZYWNA

Liczba i skład porcji w I semestrze  – 42 porcje, w tym:

 • 12 porcji jabłka (150g)
 • 5 porcji gruszki (150g)
 • 2 porcje śliwki (150g)
 • 3 soki owocowe (200ml)
 • 7 porcji marchwi (90g)
 • 6 porcji rzodkiewki (90g)
 • 2 porcje papryki słodkiej (90g)
 • 3 porcje pomidora (90g)
 • 2 porcje kalarepy (90g)

Liczba i skład porcji w II semestrze  – 42 porcje, w tym:

 • 12 porcji jabłka (150g)
 • 5 porcji gruszki (150g)
 • 2 porcje truskawki (150g)
 • 3 soki owocowe (200ml)
 • 8 porcji marchwi (90g)
 • 7 porcji rzodkiewki (90g)
 • 3 porcje pomidora (90g)
 • 2 porcje kalarepy (90g)

Dostawy wyżej wymienionych produktów będą dostarczane do szkół przez 12 wybranych przez dostawcę tygodni w I semestrze i 12 tygodni w II semestrze (minimum 3 porcje w tygodniu). Dostawy będą realizowane dla zadeklarowanej przez szkołę liczby uczniów z klas 1 – 5.

WAŻNE INFORMACJE:

Każda placówka uczestnicząca w programie powinna:

 • w sytuacji, gdy w szkole zwiększa się liczba osób korzystających z programu w stosunku do liczby podanej w umowie wymagane jest złożenie przez Szkołę (w porozumieniu z Dostawcą) wniosku o objęcie dodatkowych dzieci „Programem dla szkół” do Dyrektora OT KOWR (właściwego ze względu na miejsce siedziby Dostawcy). W przypadku dostępności wolnych środków finansowych Dyrektor OT KOWR, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku informuje strony umowy o możliwości objęcia udziałem w programie dodatkowych dzieci. Wszelkie wyżej opisane zmiany w liczbie dzieci zaczynają obowiązywać od tygodnia następującego po tygodniu, w którym uzgodniono zmiany i wprowadzono je w formie pisemnej do niniejszej umowy.
 • wywiesić w widocznym miejscu w szkole plakat informujący o uczestniczeniu placówki w „Programie dla szkół”, plakaty dostarczymy do szkół we wrześniu i na początku października,
 • przechowywać dowody dostaw,
 • przechowywać dokumenty potwierdzające dostawy porcji mlecznych, owocowych i warzywnych, dokumenty będą przez nas wysyłane mailem po zakończeniu okresu rozliczeniowego,
 • prowadzić ewidencję dostaw porcji mlecznych, owocowych i warzywnych
 • przechowywać bieżącą umowę na dostawy porcji mlecznych, owocowych i warzywnych podpisaną między szkołą a dostawcą,
 • przechowywać zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w „Programie dla szkół”,
 

Dodaj komentarz

Zamknij menu